Ce sunt radiaţiile electromagnetice neionizante?
Care sunt sursele principale ale acestor radiaţii?
Au fost dovedite ştiinţific efectele nocive ale acestor radiaţii?
În ce constau efectele radiaţiei electromagnetice asupra omului?
Unde şi când sunt expus la radiaţii electromagnetice?
Cine stabileşte dacă un anumit câmp electromagnetic este nociv?
Cum s-au obţinut valorile limită admise pentru puterea câmpului?
Sunt sigure aceste valori limită sau pot exista efecte nocive şi în intervalele admise?
La evaluarea efectului, contează doar puterea câmpului sau şi frecvenţa sursei?
Cum mă pot proteja de radiaţii dacă nu pot renunţa la aparatura din locaţie?
Cum pot afla care din surse emite radiaţie nocivă, pentru a lua măsuri de protecţie?
Ce presupune măsurarea câmpului electromagnetic?
Pot efectua o măsuratoare individual sau trebuie să chem o firmă specializată?
Ce tip de aparat îmi trebuie pentru a efectua o măsurătoare individual?
Cum interpretez rezultatele măsurătorilor?
Pot efectua o măsurătoare la locul de muncă? Dar într-un spaţiu public?
Pot efectua o măsurătoare în scara blocului sau pe bloc?
Cum procedez pentru a închiria un aparat?
Cum ştiu ce aparat trebuie să folosesc pentru măsurătoare?
Câte măsurători pot efectua pe perioada închirierii?
Se emite un buletin de analiză sau certificat în urma măsurătorii?
Prestaţi şi servicii de măsurare în teren?

 

 

Ce sunt radiaţiile electromagnetice neionizante?
În spectrul de frecvenţe ale câmpului electromagnetic, radiaţiile ionizante sunt cele de frecvenţe foarte mari şi se obţin în urma tranziţiei electronilor de pe niveluri atomice cu energii mari pe niveluri cu energii mici. Acestea sunt radiaţiile ultraviolete, radiaţiile X, radiaţiile gamma şi cele cosmice. Radiaţiile electromagnetice din restul spectrului se numesc neionizante şi includ radiaţiile emise de aparatele electrocasnice, IT, instalaţii electrice şi de telecomunicaţii, radiaţiile infraroşii, etc.     sus

 

Care sunt sursele principale ale acestor radiaţii?
Sursele de radiaţie neionizantă cele mai des întâlnite sunt cele specifice activităţii zilnice. Aici intră aparatura de comunicaţii (telefoane mobile, routere, walkie-talkie, etc.), aparatură IT (calculatoare, laptop-uri, imprimante, etc.), aparatură audio/video, aparatură electrocasnică (maşini de spălat, aspiratoare, frigidere, cuptoare cu microunde, roboţi de bucătărie, aparate de aer condiţionat, dezumidificatoare, ventilatoare, etc.), telecomenzi, etc. Aceste surse funcţionează în banda de radiofrecvenţă. O a doua categorie de surse o reprezintă instalaţiile industriale, cuprinzând antene de emisie/recepţie, tablouri şi instalaţii electrice, dispozitive industriale, linii de înaltă tensiune, etc., funcţionând în special în banda de frecvenţe joase.     sus

 

Au fost dovedite ştiinţific efectele nocive ale acestor radiaţii?
Efectele nocive ale radiaţiei electromagnetice asupra corpului uman au fost stabilite teoretic de catre fizicieni şi medici, iar o parte din acestea au fost confirmate de studiile de laborator şi cele in vivo. În general, ele sunt produse ca urmare a interacţiei dintre curenţii induşi de câmpul electromagnetic extern cu ţesuturile umane, care au propria conductibilitate. Întrucât în astfel de cazuri studiile pe subiecţi umani sunt foarte dificil de realizat, atât datorită voluntariatului redus, cât şi pentru faptul ca obţinerea unor rezultate la expunerea pe termen lung şi foarte lung pot întârzia rezultatele cu zeci de ani, efectele pe termen lung nu au fost confirmate încă experimental. Efectele pe termen scurt sunt însă confirmate de studiile in vitro.     sus

 

În ce constau efectele radiaţiei electromagnetice asupra omului?
Efectele câmpurilor de frecvenţe radio asupra ţesuturilor umane pot fi atât de natură termică, cât şi non-termică.
Efectele termice pot apărea datorită conductibilităţii electrice a majorităţii ţesuturilor biologice. Câmpurile electrice induse în organism generează curenţi electrici ai căror energie, prin disipare, determină creşterea temperaturii locale. Deoarece multe reacţii biochimice sunt puternic dependente de temperatură, este plauzibil ca modificarea acesteia sa aibă efecte biologice.
Efectele non-termice pot apărea ca urmare a mai multor interacţii dintre câmpul electric şi diferite componente ale ţesuturilor biologice, de exemplu modificări în conformaţia proteinelor sau a legării unor mediatori de receptori celulari (de exemplu, Ca2+), procese care la rândul lor declanşează alte evenimente intra- şi inter-celulare.     
sus

 

Unde şi când sunt expus la radiaţii electromagnetice?
Deoarece câmpul electromagnetic se propagă indefinit în spaţiu sub formă de unde, suntem expuşi la câmpuri electromagnetice în orice locaţie şi în orice moment. Undele radio care traversează eterul acoperă practic orice locaţie, în orice moment. Undele RF/HF ale echipamentelor de telecomunicaţii sunt de asemenea prezente peste tot. În plus, suntem expuşi mai mult sau mai putin la câmpurile generate de aparatura ocupaţională, atât la domiciliu, cât şi la locul de muncă.  Bineînţeles, expunerea este mai mare în zonele urbane aglomerate.   sus

 

Cine stabileşte dacă un anumit câmp electromagnetic este nociv?
Organismele internaţionale abilitate să emită normele de protecţie EMF stabilesc, pe baza rezultatelor centralizate ale studiilor ştiinţifice, intervalele de valori admise pentru diferiţi parametri ai câmpului electromagnetic. Prin raportare la aceste valori, oricine poate stabili, în urma unei măsurători corecte şi a unei interpretări adecvate, dacă un câmp detectat este sau nu nociv. Organismul recunoscut la nivel mondial, care stabileşte norme şi instrucţiuni de protecţie EMF este ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).     
sus

 

Cum s-au obţinut valorile limită admise pentru puterea câmpului?
Pentru evaluarea expunerii la frecvenţe joase, criteriul de bază utilizat a fost variaţia intensităţatii câmpului electric intern din ţesuturile umane, iar pentru frecvenţe mai mari, variaţia ratei de absorbţie a energiei în ţesuturi. Puteţi descărca rapoartele complete 
ICNIRP privind efectele radiaţiei electromagnetice, rezultatele centralizate ale studiilor, instrumentele şi principiile ştiintifice utilizate, criteriile de evaluare şi obţinere a valorilor maxime admise, precum şi instrucţiuni de protecţie.     sus

 

Sunt sigure aceste valori limită sau pot exista efecte nocive şi în intervalele admise?
Normele şi limitarile emise de ICNIRP, deşi obţinute prin metode ştiinţifice, reprezintă nişte rezultate de referinţă relative, deoarece au luat în calcul doar efecte ale radiaţiei pe termen scurt. Încă nu există rezultate concludente ale unor studii bazate pe experimente in vivo pe termen lung, care sa fie luate în calcul. Un alt motiv este şi acela al aproximărilor multiple utilizate (provenind din dozimetrie, din variaţiile frecvenţei, idealizari ale modelelor fizice şi matematice utilizate, metodele statistice utilizate în exprimarea rezultatelor studiilor medicale pe un numar limitat de subiecţi, etc.). De aceea, trebuie săa fim circumspecţi faţă de efectele radiaţiei şi să luăm măsuri de protecţie suplimentare chiar şi pentru câmpuri ale căror valori aparţin intervalelor admise oficial.     sus

 

La evaluarea efectului, contează doar puterea câmpului sau şi frecvenţa sursei?
Limitările emise de ICNIRP au la bază teorii ştiinţifice în care frecvenţa reprezintă un parametru de bază care a fost luat în calcul. Toate valorile limită obţinute sunt corelate cu frecvenţa semnalului sursei, iar tabelele de valori limită sunt specifice diferitelor benzi de frecvenţă. Valorile unei măsuratori nu pot fi interpretate decat împreună cu frecvenţa sursei monitorizate, iar în cazul  mai multor surse, dintre care unele neobservabile sau necunoscute, efectul lor cumulat nu poate fi interpretat decât cu ajutorul unei estimari probabilistice.     sus

 

Cum mă pot proteja de radiaţii dacă nu pot renunţa la aparatura din locaţie?
În urma măsurătorilor de câmp electromagnetic şi interpretării acestora, măsurile efective ce se pot lua pentru reducerea efectelor nocive vor consta în dezactivarea pe cât posibil a surselor, înlocuirea aparatelor şi/sau ajustarea condiţiilor de utilizare a unora dintre acestea (evitarea contactului direct, mărirea sau reducerea distanţelor, etc.). În cazul în care unele aparate sunt indispensabile activităţii zilnice, rămâne doar varianta ajustării condiţiilor de utilizare, astfel încât expunerea să fie minimă (evitarea pe cât posibil a contactului cu diferite părţi ale corpului, întreruperea alimentării atunci când nu sunt utilizate efectiv, schimbarea locaţiei aparatului prin îndepărtarea de zona de circulaţie maximă, etc.).     
sus

 

Cum pot afla care din surse emite radiaţie nocivă, pentru a lua măsuri de protecţie?
Condiţia esenţială este efectuarea mai multor măsurători în locaţia dvs., cu un aparat compatibil cu banda de frecvenţă a surselor monitorizate, apoi interpretarea rezultatelor prin raportarea la valorile maxime admise de ICNIRP pentru diferitele benzi de frecvenţă. Identificarea surselor pentru care rezultatele măsurătorilor nu se încadrează în intervalele admise se face prin măsurători de proximitate suplimentare.
O măsurătoare corectă va identifica sursele de radiaţie responsabile pentru anumite valori ale intensităţii câmpului.     sus

 

Ce presupune măsurarea câmpului electromagnetic?
Măsurătoarea vizează doi parametri: puterea câmpului (H), care se măsoară în A/m şi densitatea fluxului (B), care se măsoară în gauss (G) şi tesla (T). Puterea câmpului electromagnetic se măsoară cu un aparat denumit gaussmetru (teslametru). Se pot executa două tipuri de măsurători, cu aparate specifice: măsurarea în bandă largă (cu aparate care detecteaza semnalul într-un interval mare de frecvenţe) şi măsurarea cu frecvenţă selectată. Intensitatea câmpului electric se măsoară în V/m. Pentru a efectua o măsurătoare corectă şi relevantă a intensităţii câmpului electromagnetic, trebuie avute în vedere următoarele:
 - compatibilitatea aparatului de măsură cu banda de frecvenţă a surselor monitorizate;
 - măsurarea pe trei direcţii ortogonale în fiecare punct, dacă aparatul are senzor unidirecţional (aparatul isotropic este ideal);
 - luarea în calcul a alterării măsurătorii de catre sondă, în regiunea câmpului apropiat;
 - efectuarea de măsurători în mai multe puncte ale locaţiei, respectiv o măsurătoare ambientală şi mai multe măsurători în proximitatea surselor din locaţia respectivă.     
sus

 

Pot efectua o măsuratoare individual sau trebuie să chem o firmă specializată?
Puteţi efectua o măsurătoare individual, cu un aparat adecvat, compatibil cu benzile de frecvenţă ale surselor monitorizate, chiar dacă nu sunteţi specialist. Pentru ca măsurătoarea să fie relevantă, trebuie respectate anumite reguli de masurare EMF, care depind inclusiv de tipul senzorului aparatului (isotropic sau unidirecţional). De asemenea, trebuie sa corelaţi unităţile de măsură afişate cu cele din tabelele de valori maxime admise de ICNIRP. Infarom vă pune la dispoziţie întreg setul de instrucţiuni pentru o măsurătoare corectă, indiferent dacă închiriaţi sau achiziţionaţi un aparat de măsură EMF. Infarom vă oferă tot suportul tehnic pentru interpretarea adecvată a valorilor măsurate, inclusiv prelucrarea datelor prin algoritmul optimizat de interpretare, pentru evaluarea efectului cumulat al radiaţiilor provenind de la mai multe surse.     
sus

 

Ce tip de aparat îmi trebuie pentru a efectua o măsurătoare individual?
La alegerea unui aparat de măsură EMF trebuie sa aveţi în vedere performanţele aparatului, marca, tipul senzorului, parametrii EMF măsuraţi, unităţile de măsură afişate, marja de eroare şi banda de frecvenţe pe care le detectează. Spre exemplu, pentru monitorizarea aparaturii IT, este necesar un aparat care să detecteze semnalul în banda de radiofrecvenţă. Infarom a identificat marca şi modelele cu un raport excelent al perfomanţelor (fiabilitate, compatibilitate cu benzile de frecvenţe ale surselor tipice monitorizate, marja de eroare) şi preţului, prezentate 
aici.     sus

 

Cum interpretez rezultatele măsurătorilor?
Pentru interpretarea rezultatelor măsurătorilor cu scopul protecţiei, trebuie sa aveţi în vedere fiecare sursă cunoscută, dar şi efectul cumulat al radiaţiei provenind din mai multe surse de frecvenţe diferite, cunoscute sau nu, atât din interiorul, cât şi din exteriorul locaţiei. Aceasta presupune efectuarea de măsurători de proximitate a surselor, dar şi măsurători ambientale. Pentru măsurătorile de proximitate, valorile măsurate trebuie raportate la intervalele de valori admise pentru frecvenţa fiecarei surse, pe care le aflaţi din tabelele ICNIRP. Infarom vă oferă suportul tehnic atât pentru verificarea încadrării valorilor măsurate în limitele ICNIRP, cât şi pentru evaluarea efectului cumulat, specific măsurării ambientale, prin prelucrarea datelor prin algoritmul de interpretare optimizat, care alocă etichete de probabilitate a depăşirii valorilor admise în baza datelor măsurate şi caracteristicilor locaţiei.     sus

 

Pot efectua o măsurătoare la locul de muncă? Dar într-un spaţiu public?
Puteţi efectua măsurători EMF la domiciliul dvs., la locul de muncă sau în spaţii publice. Pentru măsurătorile la locul de muncă, este necesar sa aveţi acceptul conducerii societăţii/instituţiei respective. De asemenea, într-un spaţiu public, dacă locaţia este în incinta unei instituţii publice, aveţi nevoie de acceptul conducerii instituţiei. Pentru locaţiile de pe domeniul public (în spaţiu deschis), nu este nevoie de vreun accept.     sus

 

Pot efectua o măsurătoare în scara blocului sau pe bloc?
Scara blocului şi spaţiul de deasupra blocului sunt considerate spaţii publice. Aveţi dreptul de a face măsurători, dar este recomandabil a face acest lucru cu cunoştinţa administraţiei blocului, mai ales că puteţi convinge administraţia să preia cheltuielile măsurătorii.     sus

 

Cum procedez pentru a închiria un aparat?
Pentru a închiria un aparat, trebuie să trimiteţi completat formularul din pagina de închiriere, la care să ataşaţi o copie după actul de identitate, apoi, după plată, contractul de închiriere scanat, completat cu datele dvs. şi semnat olograf. Aparatul se livrează prin curier la adresa din cartea de identitate (domiciliu sau reşedinţă). Aparatul trebuie predat la curier pentru returnare în ziua în care expiră perioada închirierii.      sus

Cum ştiu ce aparat trebuie să folosesc pentru măsurătoare?
Aparatul se alege în baza benzii de frecvenţe. Această bandă trebuie să acopere frecvenţele surselor monitorizate. Dacă există surse a căror frecvenţă este necunoscută (inclusiv ca interval), se recomandă folosirea unui aparat cu o bandă de detecţie cât mai largă. Dacă nu sunteţi sigur ce aparat vă trebuie, experţii Infarom vă pot sugera un aparat, anterior închirierii sau achiziţionării.      sus

Câte măsurători pot efectua pe perioada închirierii?
Numărul de măsurători pe perioada închirierii este nelimitat, iar tariful unitar de închiriere este pe o zi (24 ore). Dacă solicitaţi interpretarea datelor de către Infarom, aceasta se tarifează separat, pentru fiecare măsurătoare în parte.      sus

Se emite un buletin de analiză sau certificat în urma măsurătorii?
Întrucât măsurătoarea nu este efectuată de către un angajat Infarom, ci de către dvs., nu se emite un astfel de act, ci doar fişa cu interpretarea rezultatelor.      sus

Prestaţi şi servicii de măsurare în teren?
Nu. Firma noastră pune la dispoziţia clienţilor, împreună cu aparatele de măsură EMF, toată documentaţia tehnică necesară măsurătorii corecte individuale şi asigură interpretarea datelor furnizate de aceştia.      sus

 

index »